JR SOCKS (eller Big Umbrella som vi kallade oss när vi recenserades i tidningen MM).

Vi hade 1992 varit i Lars Kilhboms studio "Musikateljén" för att, för första gången, med digital hjälp via musikdataprogrammet Cubase, göra en demo.

Lars Kihlbom blev via tidningen MM en hyllad hjälte eftersom han sålt sin fina bil för att köpa en 16 kanals bandspelare istället. 

En av låtarna (allways in the morning) hamnade på Skaraborgstoppen

och fick fina omdömen.

Gruppen återuppstod lite senare som coverbandet Tre Deckare.

 

Tillbaka